Politica de confidențialitate și

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectarea și prelucrarea informațiilor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, pe scurt GDPR. Pentru mai multe detalii vă rog să accesați https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

Datele cu caracter personal

Colectam informații cu caracter personal direct de la Dvs., prin formularul de înscriere la conferința numită “EnableLeadership” și prin formularul de contact aflat pe pagina https://enable-leadership.com.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

  1. Pentru a vă înregistra la conferința anuala “EnableLeadership” prin formularul de înscriere.
  2. Pentru a vă trimite factura fiscală solicitată la înregistrare prin posta sau prin email.
  3. Conferința are ca scop crearea unei comunități de specialiști din HR și management, pentru o mai bună informare și colaborare în folosul Dvs., prin urmare folosim datele dvs. de pentru a vă informa despre ofertele Siegel Eastern Europe Srl.

Prelucrarea datelor dvs. este necesară de cele mai multe ori pentru a încheia un contract intre Dvs. și Siegel Eastern Europe Srl, organizatorul conferinței “EnableLeadership”.

Pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența Dvs. ca participant, după conferință vă vom trimite un chestionar, pentru a afla cu exactitate gradul Dvs. de satisfacție precum și sugestiile pe care le aveți Dvs. în legătură cu conferința “EnableLeadership”.

Nu transmitem datele Dvs. la parteneri sau terțe persoane.

Doar cei din cadrul Siegel Eastern Europe Srl. au acces la datele Dvs. care sunt stocate în serviciul numit Podio, care îndeplinește toate condițiile cerute de GDPR și nu numai.

Pentru mai multe detalii vă rog să accesați https://help.podio.com/hc/en-us/articles/201018968-Podio-Security.

Securitatea datelor este garantata de către Citrix Systems, Inc o comapanie specializată în protecția datelor.

Contact

Puteți să ne contactați în legătură cu datele Dvs. aflate în grija Siegel Eastern Europe Srl. la csaba.racz@siegelhr.com sau prin telefon la 0744 313 831.

English:

Privacy Policy regarding the processing of personal data

The collection and processing of personal information is carried out in accordance with Regulation (EU) 2016/679, GDPR for short. For more details please visit https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

Personal data

We collect personal information directly from you, through the registration form for the conference called “EnableLeadership” and through the contact form found on https://enable-leadership.com.

What are the purposes and grounds for processing

We will use your personal data for the following purposes:

  1. To register you for the annual EnableLeadership conference via the registration form.
  2. To send you the tax invoice requested at registration by post or email.
  3. The conference aims to create a community of HR and management specialists for better information and collaboration for your benefit, therefore we use your data to inform you about Siegel Eastern Europe Srl offers.


The processing of your data is mostly necessary to conclude a contract between you and Siegel Eastern Europe Srl, the organiser of the EnableLeadership conference.

In order to improve our services and your experience as an attendee, we will send you a questionnaire after the conference to find out exactly how satisfied you are and what suggestions you have about the EnableLeadership conference.

We do not pass on your details to partners or third parties.

Only Siegel Eastern Europe Srl. has access to your data which is stored in the service called Podio, which meets all the conditions required by the GDPR and beyond.

For more details please visit https://help.podio.com/hc/en-us/articles/201018968-Podio-Security.

Data security is guaranteed by Citrix Systems, Inc a company specialized in data protection.

Contact

You can contact us regarding your data under the care of Siegel Eastern Europe Srl. at csaba.racz@siegelhr.com or by phone on 0744 313 831.